Już w krótce nowości w serwisie CRPR.
Śledź nas na FB

Centralny Rejestr Przedmiotów Ruchomych

CRPR jest rejestrem przedmiotów. Rejestrując swój majątek w CRPR możesz:

  • w przypadku utraty (zagubienie, kradzież) łatwo i skutecznie udowodnić swoją własność
  • odnaleźć/zidentyfikować utraconą rzecz
  • umożliwić odnalezienie Ciebie jako właściciela przez osobę lub instytucję, która znalazła/odzyskała Twoją rzecz
  • utrudnić nielegalny obrót rzeczą utraconą przez Ciebie
  • sprawdzić, czy przedmiot, jaki zamierzasz kupić jest Ci oferowany przez prawowitego właściciela
  • zarchiwizować w jednym miejscu dokumenty i wszelkie dowody własności, w tym zdjęcia, dotyczące Twoich rzeczy

System CRPR został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Nadrzędną misją działania CRPR jest ochrona własności Użytkowników Serwisu. Dlatego proces rejestracji Użytkownika nakierowany jest na rzetelną weryfikację rejestrującego tak, aby dokonywane przez niego wpisy w rejestrze były wiarygodne.

Cel CRPR

CRPR to rejestr, dzięki któremu możesz zabezpieczyć wartościowe rzeczy posiadające swój numer identyfikacyjny. Jest to baza danych umożliwiająca rejestrację przedmiotów przez osoby, podmioty gospodarcze i wszelkie organizacje. Celem utworzenia tejże jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego. – dzięki bazie jesteśmy w stanie uchronić nabywcę przed zakupem przedmiotu o nielegalnym pochodzeniu oraz ułatwić odzyskanie prawowitym właścicielom zgubionych/skradzionych rzeczy ruchomych. Dotychczas nie istniały właściwie żadne bariery w obrocie przedmiotami skradzionymi – jeśli nie są nigdzie zarejestrowane lub ich właściciel nie posiada żadnego dowodu na to, że jest ich właścicielem, odzyskanie sprzętu jest bardzo trudne lub niemożliwe.

W CRPR możliwa jest rejestracja zarówno przedmiotów powszechnego użytku (rowery, elektronika, sprzęt ADG i RTV, narzędzia), jak i wszelkiego o rodzaju maszyn, urządzeń oraz sprzętu profesjonalnego (np. budowlanego, medycznego). Użytkownik będzie mógł więc zarejestrować każdą rzecz posiadającą nr identyfikacyjny, która może stać się obiektem kradzieży lub innego przestępstwa wyrządzającego szkodę prawowitemu właścicielowi.

Jednolita i powszechnie dostępna platforma zgłaszania rzeczy skradzionych/zagubionych/odzyskanych pomoże wyeliminować z obrotu przedmioty nielegalnego pochodzenia. Wszystkie te działanie korzystnie wpłyną na poprawę wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu.

Działanie CRPR
Jak to działa?

Działanie CRPR oparte jest o komunikację internetową. Baza umożliwia rejestrację przedmiotów przez osoby, podmioty gospodarcze oraz inne organizacje.

Utwórz swój profil – zarejestruj przedmioty

Żeby dołączyć do CRPR należy utworzyć swój Profil Użytkownika, zawierający zbiór danych umożliwiających jego identyfikację. Użytkownik dysponuje własnym loginem oraz indywidualnie ustalonym hasłem. Po zalogowaniu na swój profil, użytkownik dokonuje rejestracji przedmiotów stanowiących jego własność.

CRPR pozwala na sprawdzanie statusu konkretnych przedmiotów.

Poza samą rejestracją prawa własności do przedmiotów, system CRPR oferuje zarejestrowanemu Użytkownikowi szereg dodatkowych funkcjonalności. System CRPR podlega stałemu rozwojowi i w odpowiedzi na oczekiwania Użytkowników opracowywane i wdrażane są kolejne opcje.

Bezpieczeństwo danych

Funkcjonowanie CRPR podporządkowane jest zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywanych danych – zarówno osobowych, jak i zarejestrowanych przedmiotów. Istniejące zabezpieczenia uniemożliwiają ingerencję osób niepowołanych w zawartość Profilu Użytkownika. Wszelkie operacje wykonywane przez Użytkownika w ramach swojego profilu są uwierzytelniane przez unikatowy system weryfikacji. W trosce o bezpieczeństwo, system informatyczny CRPR korzysta z rozwiązań renomowanych dostawców, a komunikacja odbywa się poprzez połączenie szyfrowane.